Tag: جامعه آنومیک

آیا جامعه ایران وارد دوره‌ای آنومیک شده است؟ گفتگو با ناصر فکوهی واژه آنومی ( از ریشه یونانی به معنای نبود قانون و ارزش) را عمدتا امیل دورکیم و از خلال کتاب «خودکشی» خود وارد ادبیات علوم اجتماعی کرد. تعبیر دورکیم از این مفهوم، موقعیتی از جامعه است که در آن به دلایلی که می‌توانند […]