Tag: جامعه شناسی دین

جزوه جامعه شناسی دین دکتر سارا شریعتی جزوۀ «جامعه شناسی دین»؛ کلاس های نیم سال اول ۱۳۸۶ – ۱۳۹۵ منبع: جزوه های توزیع شده توسط دکتر سارا شریعتی در کلاس (واحد جامعه شناسی دین)؛ و پیاده شدن صحبت های ضبط شده استاد در طول ترم ها.   جهت استفادۀ دانشجویان ارشد و دکتری برای واحد […]

تأملی انتقادی بر جریان روشنفکری دینی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی عنوان: «تأملی انتقادی بر جریان روشنفکری دینی (جلسه دوم بحث در خصوص انتقادات آقای آرش جمشیدپور)»   نشست تلگرامی سه شنبه ۲۱ شهریورماه ۹۶ از ساعت ۲۲ الی ۲۳   برگزار شده در گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش […]

تأملاتی در باب جامعه شناسی دین امروز پیتر ال. برگر باقر طالبی دارابی نوشته ی پیش رو متن سخنرانی یکی از جامعه شناسان دین برجسته در روزگار ماست که در این زمینه آثار فراوانی دارد. پیتر برگر در این نوشتار می کوشد جایگاه جامعه شناسی دین در روزگار کنونی را تبیین کرده، مهمترین مباحث و […]