Tag: جامعه شناسی و علم

نظر دکتر قانعی راد درباره ی جایگاه جامعه شناسی   دکتر محمدامین قانعی راد «آیا جامعه شناسی همانقدر علم است که زیست شناسی علم است؟» پاسخ دکتر محمدامین قانعی راد – درمصاحبه با رادیو تهران این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: پاسخ دکتر قانعی راد در مصاحبه با رادیو تهران > > > >