Tag: جامعه شناسی

جزوه جامعه شناسی دین دکتر سارا شریعتی جزوۀ «جامعه شناسی دین»؛ کلاس های نیم سال اول ۱۳۸۶ – ۱۳۹۵ منبع: جزوه های توزیع شده توسط دکتر سارا شریعتی در کلاس (واحد جامعه شناسی دین)؛ و پیاده شدن صحبت های ضبط شده استاد در طول ترم ها.   جهت استفادۀ دانشجویان ارشد و دکتری برای واحد […]

نمونه ای از ترجمۀ مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به مثابۀ فرهنگ: جامعه شناسی معرفت جدید   حسن محدثی گیلوائی مقاله زیر نقد ترجمه فارسی کتابی درباره جامعه شناسی معرفت است. نویسنده معتقد است که در ترجمه بسیاری از متون علوم اجتماعی از زبان های دیگر به فارسی، متن اصلی به نحوی تحریف […]

جستارها (۱): چرا جامعه شناسی باید از خاک متافیزیک تغذیه کند؟! دکتر محمد حسن علایی آدمی در عرصه ی مناسبات اجتماعی ناگزیر از داشتن حداقلی از اعتماد است همه ی ما در شرایط هرج و مرج جمله ی “اینجا قانون جنگل حکمفرماست” را شنیده ایم. البته اصل مساله را باید در چیزی بیش تر و […]

جامعه شناسی تاریخی: روایت، تاریخ و جامعه شناسی عباس وریج کاظمی مقاله ی حاضر به بررسی نسبت جامعه شناسی و تاریخ می پردازد و بر آشتی مجدّد و پیوند بین آن دو پای می فشارد. مفهوم روایت در این جا حلقه ی مفقوده ای است که می تواند به بازنگری در تلقی از جامعه شناسی […]

ایرانشهری رجعت به ساسانیان است مصاحبۀ فرهیختگان با دکتر سید جواد میری   اساسا کارکرد جامعه‌شناسی چیست و چرا برخی در مقابل جامعه‌شناسی موضع می‌گیرند؟ این مساله را در کتاب روایت‌های موازی در علوم انسانی اشاره کرده‌ام که متاسفانه در ایران وقتی صحبت از جامعه‌شناسی (معادل سوسیولوژی) می‌شود، فکر می‌کنند که سوسیولوژی یک رشته دانشگاهی […]

  دکتر سید جواد میری شرم چیست؟ جامعه شناسان و مردم شناسان با این مفهوم چه نسبتی دارند؟ آیا نسل جدید همان گونه که گذشتگان به مفهوم شرم می نگریستند، نگاه می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید کمی به عقب برگردیم؛ به جنگ جهانی دوم و زمانی که فردی به نام روث […]

  دکتر سید جواد میری شاید یکی از بزرگترین معضلات در فهم علوم اجتماعی، مسأله ی طبقه بندی دانش است. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم علوم اجتماعی را به حسب رویکردها و بینش ها و چارچوب ها و موضوعات آن ها طبقه بندی کنیم، آنگاه یکی از ضروری ترین پرسش ها این است که […]