Tag: جاناتان دنسی

اخلاق وظائف در بادی امر جاناتان دنسی ترجمه: محمدهادی ملازاده مقدمه یک تصوّر سنتى، از نظریه اخلاقى، این است که، باید داراى فهرستى از اصول اخلاقى پایه یک توجیه براى هر عنوان، در آن فهرست و بعضى تبیینها، در مورد این که، چگونه باید اصول معمولى بیشترى را، از اصولى که با آنها شروع کردیم، […]