Tag: جان لوکاچ

فرصت طلبی روشنفکرانۀ هانا آرنت جان لوکاچ ترجمۀ مهدی خلجی   کتاب سرچشمه های توتالیتاریسم نوشته ی هانا آرنت را انتشارات هارکورت بریس در سال ۱۹۵۱ منتشر کرد. این کتاب سه بخش دارد: بخش نخست جستاری است دربارۀ یهودیت ستیزی، بخش دوم درباره ی امپریالیسم و بخش سوم درباره توتالیتاریسم. برای نویسنده ی کتاب روشن […]