Tag: جایی دیگر

  تحلیل کهن الگوییِ داستان جای دیگر از گلی ترقی الهام حدادی دکتر فرهاد درودگریان تصاویر کهن الگویی میراث ناخودآگاه فردی و جمعی انسان در طول تاریخ است که در ادبیات از طریق ذهن خلاق و حساس هنرمندان به فعلیت می رسد. این مقاله بر آن است که رمان جایی دیگر اثر گلی ترقی را […]