Tag: جزوه کارشناسی ارشد و دکتری

جزوه جامعه شناسی دین دکتر سارا شریعتی جزوۀ «جامعه شناسی دین»؛ کلاس های نیم سال اول ۱۳۸۶ – ۱۳۹۵ منبع: جزوه های توزیع شده توسط دکتر سارا شریعتی در کلاس (واحد جامعه شناسی دین)؛ و پیاده شدن صحبت های ضبط شده استاد در طول ترم ها.   جهت استفادۀ دانشجویان ارشد و دکتری برای واحد […]