Tag: جمهور

    دکتر حاتم قادری دکتر مصطفی یونسی عبدالرسول حسنی فر افلاطون در “جمهور” بر اساس مبانی معرفتی و هستی شناسانه به صورت بندی آرمان شهری پرداخته که می توان آن را از نخستین صورت های اندیشه جامع و منسجم در مورد سیاست دانست. این آرمان شهر از دیرباز مورد تفسیر و برداشت های مختلفی […]