Tag: جهل مقدس

بازخوانیِ تاریخِ جَهلِ مُقدّس (روایت بیژن عبدالکریمی از سیطره جهلِ مقدّس در ایران) محمد باقر تاج الدین اشاره دکتر بیژن عبدالکریمی از متفکران نامی کشورمان  با  نوشتن داستان عبرت آموز  جهل مقدس در این سرزمین در قالب رمانی با عنوان «دُن کیشوت های ایرانی» کاری کرده است کارستان. واقعیت این است  که  برای من مقداری […]