Tag: جیمز پل جی

تحلیل گفتمان به روش روث وُداک و جیمز پل جی فایل صوتی جلسه پنجم تحلیل گفتمان دکتر مصطفی مهرآیین   این جلسه به توضیح مفهوم روش تحقیق در تحقیقات اجتماعی، و روش تحلیل گفتمان روث وداک و جیمز پل جی اختصاص داشته است.   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: تحلیل گفتمان دکتر مهرآیین […]