Tag: جی آلفرد پروفراک

      معصومه بوذری   تی اس الیوت، شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد شهیر نیمه اول قرن بیستم، هم در اشعار و هم در نمایشنامه هایش واژه  را وام می گیرد تا به ترسیم و نمایش فرهنگ جامعه و روزگار خود بپردازد. او در شعر بلند “The Waste Land” تصاویری از مردمانی که بیهوده […]