Tag: حسین قسامی

بررسی مفهوم عدم در فلسفه هایدگر و نیشیدا حسین قسامی محمد اصغری موضوع این مقاله بررسی مفهوم عدم در تفکر هایدگر و نیشیدا است. هایدگر، که میراث دار فلسفه غرب است، در کتاب متافیزیک چیست به نحو بنیادین به مسئله عدم می پردازد. به عقیده او مفهوم عدم نه تنها از مفهوم نفی شدگی ناشی […]