Tag: حسین حجت پناه

بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان فایل صوتی سخنرانی های سمینار «بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید:   بیژن عبدالکریمی – قسمت اول بیژن عبدالکریمی – قسمت دوم سید جواد میری قسمت اول سید […]