Tag: خلاقیت در نویسندگی

ضرورت تفکر دیالکتیکی و سیر آفاقی و انفسی نویسنده، گفتگوی وبسایت چیستی ها با دکتر سید جواد میری مصاحبه بهاره بوذری با دکتر سید جواد میری   * اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به حوزه فرهنگ و هنر ایران داشته باشیم، در یک برآیند کلی به نظر می‌رسد ما در ایران معاصر از جریان‌های تفکر و […]