Tag: خیال شاعرانه

معنا، زبان و تصویر در شعر “آخر شاهنامه” از مهدی اخوان ثالث (م. امید) علی نوری احمد کنجوری “آخر شاهنامه” نام شعری است از سروده های اخوان ثالث که در مجموعه ای با همین عنوان، در سال ۱۳۳۸ منتشر شد. این مجموعه، حاوی سروده های دوره میانه شاعری اخوان است که سروده های سال های […]

  ارتباط تفکر و خیال   دکتر محمد جواد صافیان   جلسات متن‌خوانی کتاب “زبان خانه وجود” گزیده جلسه پانزدهم صورت‌های خیال در شعر و هنر   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر صافیان – صورت های خیال در شعر و هنر    (فایل صوتی جلسات پیشین را نیز در همین صفحه […]