Tag: داریوش کریمی

جایگاه و مفهوم «خواننده» در نظریه ادبی افلاطون داریوش کریمی نظریۀ ادبی در مسیر تحول خود محل طرح متنوع ترین دیدگاهها و گسترۀ حادترین بحث و جدل ها بوده است. این ویژگی سبب شده است بسیاری از منتقدین و نظریه پردازان ادبی معاصر تلاش ورزند با دسته بندی دیدگاه های ادبی متفاوت، زمینه درک و […]