Tag: داستان معاصر ایران

گفت‌وگو با کریستف بالایی به زبان فارسی درباره ی داستان نویسی معاصر ایران   کتاب “بحران آگاهی ایرانی” نوشته کریستف بالایی، استاد زبان و ادبیات فارسی، به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است. این کتاب تاریخ نثر فارسی مدرن را بررسی می‌کند.   قسمت اول را از اینجا گوش کنید: گفت‌وگو با کریستف بالایی […]