Tag: دختری از شمال شرقی

“نقد و بررسی کتاب «دختری از شمال شرقی» اثر کلاریس لیسپکتور، ترجمه نیایش عبدالکریمی، با تحلیلی از دکتر بیژن عبدالکریمی” جلسه سوم   “نقد و بررسی کتاب «دختری از شمال شرقی» اثر کلاریس لیسپکتور” برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷   این سخنرانی را از اینجا […]