Tag: درام نویسی

یکصد ایدۀ دراماتیک با شاکلۀ فلسفی بهناز خسروانی کتاب «یکصد ایدۀ دراماتیک با شاکلۀ فلسفی؛ نگاهی به جوهر درام نویسی» نوشتۀ بهناز خسروانی انتشارات “نقد فرهنگ” تابستان ۱۳۹۹ ۴۷۵ صفحه جوهرۀ وجودی و هستۀ مرکزی داستان و نیز درام – از روزگار اشیل، سوفوکل، اوریپید، و حتی می توانیم بگوییم از همان روزگار الواح گیل […]