Tag: دکتر علیرضا انوشیروانی

  جایگاه نظریه و نقد ادبی در پژوهش های ادبی دکتر علیرضا انوشیروانی (پژوهشگر ادبیات تطبیقی و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز) واژه تئوری (نظریه) از واژه یونانی تئوریا (Theoria) گرفته شده و به معنای بینش و جهان بینی است. بنابراین نظریه ادبی یعنی بینش و جهان بینی ادبی. نظریه ادبی درباره طبیعت و چیستی […]