Tag: دن کیشوت های ایرانی

بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های ایرانی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های ایرانی» برگزار شده به تاریخ بیست و نهم مهر ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام «اینجا چراغی روشن است»   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های […]

بازخوانیِ تاریخِ جَهلِ مُقدّس (روایت بیژن عبدالکریمی از سیطره جهلِ مقدّس در ایران) محمد باقر تاج الدین اشاره دکتر بیژن عبدالکریمی از متفکران نامی کشورمان  با  نوشتن داستان عبرت آموز  جهل مقدس در این سرزمین در قالب رمانی با عنوان «دُن کیشوت های ایرانی» کاری کرده است کارستان. واقعیت این است  که  برای من مقداری […]