Tag: دورکیم و اخلاق،دکتر سارا شریعتی،اخلاق،دورکیم

دورکیم و اخلاق دکتر سارا شریعتی مساله اخلاق ظاهرا به یکی از مهم ترین مسائل جامعه ایران بدل شده است. چند سالی است که با طرح این مبحث مواجهیم و جدل در خصوص این که آیا جامعه ما با بحران اخلاقی مواجه است یا خیر، همچنان ادامه دارد. سال گذشته در خیابان های تهران این […]