Tag: دولت شهر

تفسیری از نزاع سقراط و آتن (با تکیه بر ماهیت دین داری سقراط در آپولوژی) حاتم قادری نرگس تاجیک یکی از اتهامات منجر به محکومیت سقراط، بی دینی بود. از آنجا که آتن نیز مانند دیگر دولت شهر های پویان عصر سقراط، مذهبی مدنی داشت یا به عبارتی مذهب و سیاست در هم تنیده بودند، […]