Tag: دولت و سیاست

دولت و سیاست: هویت و کلی بودن   دولت ماشینی فوق العاده برای ساخت و تولید ناهستی است – عمدتاً از طریق مرگ (تاریخ دولت ها اساساً نوعی تاریخ قتل عام هاست) هرچند نه منحصراً از این طریق. دولت قادر به ساخت و تولید ناهستی است؛ آن هم با تحمیل چهری از عادی سازی هویت […]