Tag: دکارت

بررسی کارکرد تقویمی اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل   عباس یزدانی مهدی پاک نهاد   بخش عمده ای از تلاش های هوسرل در توصیف نحوه عملکرد آگاهی، به بحث اگو و چگونگی کارکرد تقویمی آن اختصاص یافته است. هدف این نوشتار این است که نقش اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و جایگاه محوری آن به […]

کانت و نظریه ایده های فطری آیا کانت فطری گرا است؟ سید حمید طالب زاده فلسفه در دورۀ جدید با عقلی مذهبان آغاز شد، نظریۀ ایده های فطری، که بنیاد معرفت شناسی آنان است، توسط دکارت مطرح گشت، و دیگر فلاسفۀ عقلی مذهب، مثل اسپینوزا و لایب نیتس، آن را بسط دادند. این نظریه بعداً […]

زبان‌شناسی و دکارت مهدی موسوی نژاد   مقدمه زبان‌شناسی دکارتی چیست و به چه معناست؟ چامسکی که خود مبدع این اصطلاح است و یکی از کتاب‌های دوران متأخر خود را در این باره نوشته است و به آن این عنوان داده است (Cartesian Linguistics: a chapter in the history of rational thought، ۱۹۶۶؛ زبان‌شناسی دکارتی: […]

شکاکیت نوین (دکارت و هیوم ) – حامد درودیان نشست تلگرامی – حامد درودیان عنوان: شکاکیت نوین (دکارت و هیوم ) شنبه ۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۲۱:۳۰ برگزار شده در گروه فلسفی تیرداد این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: قسمت اول قسمت دوم > > > >