Tag: دکتر بهزاد قادری سهی

آرمانشهر یا هزارتوی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن   دکتر بهزاد قادری سهی زهرا جان نثاری دانش و خردافزاری در یک دوران، اکسیر زندگی آدمی و دریچه ای به سوی روشنایی و جستجوی حقیقت شناخته می شود و در دوران دیگر، ویرانگر و جهنمی. فرانسیس بیکن در “آرمانشهر” خویش با چراغ دانش به […]