Tag: دکتر جواد علیمحمدی اردکانی

مطالعه صورت‌بندی مؤلفه‌های آثار نقاشی زنان در ایران در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ دکتر جواد علیمحمدی اردکانی مرجان ادراکی هدف از این پژوهش شناخت مؤلفه‏ های نقاشی زنان در دهه‏ های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ است. بی‏شک، گشایش فضای هنری برای فعالیت‌ِ زنان و افزایش شمار زنان نقاش میدانی برای شناسایی این فضا فراهم می‏ آوَرد. […]