Tag: دکتر حسن فتحزاده

ایران در آینه، روایتی هگلی سخن‌رانی در «شب‌های ایران‌شناسی» عنوان: یزد، تیر ٩٨ دکتر حسن فتحزاده، دانشیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران در آینه، روایتی هگلی؛ دکتر فتحزاده   > > > >