Tag: دکتر دادبه

    «علی اصغر دادبه» تقریبا از اوایل آغاز به کار «دایره المعارف» بزرگ اسلامی در نوشتن مقالات این مجموعه بزرگ همکاری داشته است. وی در سال ۱۳۷۷ پس از مرحوم «زرین کوب» به عنوان مدیر بخش ادبیات و عضو شورایعالی، کار خود را به صورت رسمی در «دایره المعارف» بزرگ اسلامی آغاز کرد که […]