Tag: دکتر رامین جهانبگلو

فقدان کالبد معنایی مدرنیته در سینمای ایران در گفتگو با رامین جهانبگلو    کتاب ماه هنر؛ مهر و آبان ۱۳۸۳ کتاب ماه هتر: آقای جهانبگلو، معمولا هنگام بحث از فرهنگ بلافاصله به سراغ جامعه و علم چگونگی تغییرات آن یعنی جامعه شناسی می روند. منظورمان این است که فرهنگ شناسی را به جامعه شنایی موکول می […]

روشنفکران ایرانی و هویت (۱) اشاره: هویت به معنای چیستی و کیستی است. به عبارت دیگر پرسش از چیستی و کیستی فردی و جمعی پرسش از هویت فردی و جمعی است. به راستی افراد و اجتماعات چه گونه خود را می شناسند و به دیگران می شناسانند؟ در این فرایند چه زمینه ها و عواملی […]

خود و دیگری در گفتگو با تزوتان تودوروف رامین جهانبگلو پرسش: در مقدمه ی کتاب “ما و دیگران” از تجربه ی شرّ صحبت می کنید. امّا به عقیده ی شما این تجربه در فرانسه نیز ادامه یافته است؛ اینطور نیست؟ پاسخ: در مقدمه ی کتاب “ما و دیگران” سعی کرده ام آنچه را که شما […]

ایدۀ ناکجاآبادی جامعۀ مدنی و اصل تعالی شهروندی گفتگوی رامین جهانبگلو با دومینیک اشناپر ترجمه صدیقه رحیمی تاریخ حکایت می کند که زادگاه مفهوم دموکراسی، کشورهای اروپای غربی، بویژه انگلستان است. یعنی برای نخستین بار انگلیسی ها در قرن شانزدهم این مفهوم را چنین سازمان دادند که مشروعیت سیاسی بر توافق مجموعه ای از شهروندان […]

  انجمن فلسفی آگورا فصل عقل گرایی در فلسفه غرب   رامین جهانبگلو     این درسگفتارها به سایت آگورا ارجاع می شوند. به مخاطبان سایت چیستی ها این نکته را یادآور می شویم که به طور استثنایی دوستان عزیز را ارجاع می دهیم به یوتیوب و سایت آگورا برای ملاحظه ی ویدئوهای مربوطه. کلیه […]

    سلسله درسگفتار های رامین جهانبگلو در انجمن فلسفی آگورا موضوع نیچه و مساله اخلاق   جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم (-) جلسه پنجم (-) جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم     اخذ شده از کانال تلگرامی رامین جهانبگلو (raminjahanbegloo) > > > >

  سخنرانی رامین جهانبگلو   موضوع : فلسفه در یونان و روم_باستان این قسمت : خرمگس در محکمه، سقراط به مثابه فیلسوف-شهروند این سخنرانی را اینجا گوش کنید: پادکست خرمگس در محکمه، سقراط به مثابه فیلسوف-شهروند