Tag: دکتر رضا منصوری

ترویج دانش یا ترویج علم؟   دکتر رضا منصوری   سالهاست که این ترکیب “ترویج علم” و “ترویج دانش” کمابیش به عنوان مفهوم هایی بدیهی در عرف فرهنگ ما، و حتی در عرف اداری ما، به کار می رود. امّا اگر پرسیده شود منظور ترویج کدام علم است به شک می افتیم. شاید در مورد […]