Tag: دکتر روح الله کریمی

اخلاق ناصری و نسبت آن با اخلاق نیکوماخوس در تربیت اخلاقی دکتر روح الله کریمی هدف این مقاله بررسی نسبت اخلاق ناصری با اخلاق نیکوماخوس در حوزه تربیت اخلاقی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شده است. بدین منظور ابتدا به لحاظ […]