Tag: دکتر سید محمد ضیا حسینی

خلاصه کتاب “درآمدی بر روانشناسی زبان” دکتر ضیا حسینی فصل ۱ و ۲ تعریف علم روانشناسی زبان نحوه پردازش زبان را بررسی می کند و هدف این علم آنست که معلوم کند ارتباط میان گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده چگونه برقرار می شود. تمرکز روانشناسی زبان روی کاربرد زبان است و مواد خام […]