Tag: دکتر شهره جوادی

تزئین، عنصر اصلی در زیبایی شناسی هنر ایران   دکتر شهره جوادی آفرینش زیبایی در هنر ایران بر اصل تزئین استوار است. در معماری ایرانی قبل و پس از اسلام، عنصر تزئین نقش اساسی دارد و حضور تزئینات که عمدتاً پرکار و متنوع می باشند، از معماری و ساختمان جدایی ناپذیر است. از دوره هخامنشی […]