Tag: دکتر عبدالحسین زرین کوب

فلسفه و هنر دکتر عبدالحسین زرین کوب اگر افلاطون در قرن ما می زیست شاید بجای آنکه بر سردر باغ آکادمی خویش بنویسد: «هرکس هندسه نمی داند اینجا نیاید» بهتر آن می دید که این عبارت را نقش کند «هرکس اهل فلسفه نیست به قرن ما تعلق ندارد». زیرا قرن ما با وجود نگرانی ها […]