Tag: دکتر فرهاد مهندس پور

همانندی های دو قهرمان اسطوره ای در ادبیات حماسی ایران و ادبیات نمایشی ایرلند (رستم – کوهولین) دکتر محمدرضا پورجعفر دکتر فرهاد مهندس پور   در این مقاله، دو قهرمان همانند از دو دسته ادبی مختلف – رستم از ادبیات حماسی ایران با کوهولین از ادبیات نمایشی ایرلند – مقابله شده است. بررسی همانندی این […]