Tag: دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی

بررسی تطبیقی آرای جعفر نکونام و محمد علی رضایی اصفهانی پیرامون تفسیر گزاره ای علمی قرآن دکتر زهرا محققیان دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی در قرآن کریم در آیات بسیاری پیرامون برخی گزاره های علمی سخن رفته که ذیل آنها آرای مختلفی بیان شده است. در این راستا، پژوهش حاضر در تلاش است به بررسی و […]