Tag: دکتر محمد شفیع صفاری

کیفیت بازتاب آپوکالیپس در گذار از عصر اسطوره به حماسه فتانه صادقیان دکتر محمد شفیع صفاری دکتر سید علی قاسم زاده یکی از مؤلفه های مشترک متون دینی و عرفانی “مکاشفه” یا “آپوکالیپس” است. بازتاب آپوکالیپس در خلال متون دینی، حماسی، عرفانی و اساطیری ملل مختلف نشانه ی حضور ژرف و نقش کم نظیر عناصر […]