Tag: دکتر محمد ضیمران

گفت و گو با محمد ضیمران درباره برایان مگی، فیلسوف ژورنالیست از دهلیزهای تنگ دانشکده ها تا زبان مردم گفتگو: محسن آزموده برای نگارنده به عنوان روزنامه نگاری که در حوزه اندیشه کار می کند، پروفسور برایان مگی همواره یک ایده آل و یک الگوی دست نیافتنی است، روزنامه نگاری که در ترازی بالا و در […]

نیچه به روایت یاسپرس   دربارۀ نیچه آثار فراوانی به زبان های مختلف منتشر شده است که نوشتۀ هایدگر و یاسپرس از شهرت بسیاری برخوردا است. یاسپرس دربارۀ دیگر فیلسوفان غرب نیز کتاب هایی نوشته است که برخی از این آثار به قلم زنده یاد محمد حسن لطفی به به فارسی ترجمه شده است. به […]

اومبرتو اکو و نشانه‌شناسی دکتر محمد ضیمران اولین اقدام اکو در جهت تدوین زیبایی شناسی مدرن و شورش علیه زیبایی شناسی مدرسی کتابی بود موسوم به اثر گشوده (Opera Aperta) که در سال ۱۹۶۲ در ایتالیا منتشر شد . در این کتاب مناسبت میان فرهنگ نخبه گرا و فرهنگ مردمی از دید هنری و زیبایی […]

هنر به روایت فلسفه در گفتگو با دکتر محمد ضیمران – واژه هنر جزو آن دست واژگانی است که افراد بسیاری – از عموم مردم گرفته تا متخصصان – در بخشهای مختلف به کار می برند، اما هنگامی که موشکافانه تر کاربرد این واژه را تحلیل کنیم، می بینیم که نزد افراد مختلف نه یک […]

اومبرتو اکو و نشانه شناسی دکتر محمد ضیمران …اکو فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی خود را در دانشگاه تورن شروع کرد و دوره دکتری را زیر نظر استاد برجسته اگزیستانسیالیسم و نشانه شناسی لوئی جی پاریسون ادامه داد. ایده ها و آموزه های پاریسون رهنمود اصلی اکو در تحقیقات و گرایش قرار گرفت. گفتنی است […]

اسطوره‌ها هرگز نمی‌میرند بررسی وضعیت اسطوره ها در جهان شرق و غرب گفت‌وگو با دکتر «محمد ضیمران» علی عظیمی نژادان اشاره :«محمدضیمران» متولد ۱۳۲۶ در «اصفهان» در زمره ی نویسندگان و استادان دانشگاهی است که در سالهای اخیر در معرفی درست و دقیق زوایای متنوعی از تاریخ معرفت شناسی و اندیشه در غرب نقش مهمی داشته […]