Tag: دکتر محمد عباس زاده

تحلیل گفتمان: با تأکید بر گفتمان انتقادی به عنوان روش تحقیق کیفی دکتر صمد کلانتری دکتر محمد عباس زاده موسی سعادتی رعنا پورمحمد نیر محمدپور تحلیل گفتمان، رویکردی میان رشته ای است که ریشه در زبان شناسی دارد. این اصطلاح برای اولین بار توسط “زلیک هریس” به کار رفته است. هدف عمده تحلیل گفتمان این […]