Tag: دکتر محمد علی مرادی

ترازنامه روشنفکری در ایران پس از انقلاب فایل صوتی نشست «ترازنامه روشنفکری در ایران پس از انقلاب» با حضور دکتر محمدعلی مرادی  برگزار شده در باشگاه اندیشه   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی و پرسش پاسخ دکتر محمد علی مرادی – قسمت اول سخنرانی و پرسش پاسخ دکتر محمد علی مرادی – […]

به بهانه فلسفه (مصاحبه ای با دکتر محمد علی مرادی)    محمدعلی مرادی دانش آموخته فلسفه در آلمان از فعالین سیاسی سالهای قبل از انقلاب و پس از انقلاب تا اواخر دهه ۶۰ بوده است که پس از سالهای آن دهه از فعالیتهای سیاسی دست کشیده و به فعالیتهای علمی در زمینه فلسفه پرداخته است. در […]

نقل قولی از دکتر محمد علی مرادی درباره نیهیلیسم به نقل از دکتر سید جواد میری   در اسفند ماه ۱۳۹۶ میزگردی در مجمع فلاسفه ایران با حضور دکتر محمد علی مرادی در باب نیهیلیسم داشتیم. وسعت نگاه دکتر مرادی و نوع فهمش از مرگ و معنا و رهایی و وضعیت انسان ایرانی قابل تامل است […]