Tag: دکتر مرتضی بابک معین

جایگاه پدیدارشناسی در چرخش نشانه شناسی فایل صوتی سخنرانی دکتر مرتضی بابک معین و دکتر حمیدرضا شعیری نشانه بوم زیست ادبی؛ نظریه و روش   به تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶ مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: جایگاه پدیدارشناسی در چرخش نشانه شناسی – قسمت اول جایگاه پدیدارشناسی […]

تجزیه و تحلیل مضمون عشق نزد پروست و استاندال با تکیه بر دو برداشت کلاسیک و مدرن از مفهوم آگاهی   دکتر مرتضی بابک معین از جمله مضامین اصلی اثر در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست مضمون عشق است، که می توان ادعا کرد سایر مضامین دیگر در ارتباط با این مضمون بنیادین […]