Tag: دکتر منوچهر آشتیانی

فرزند لحظات تاریخی هستیم؛ یک پا در جمهوری و یک پا در فئودالیسم باقی‌ ماندیم گفتگوی ایبنا با دکتر منوچهر آشتیانی آشتیانی در گفت‌وگو با ایبنا از جدا‌ افتادن و منفک‌شدن ما از تاریخ طی روند تکامل تاریخی می‌گوید؛ از اینکه تاریخ مفهومی را که پس از رنسانس و بعد از آمدن بورژوازی و ابتدای بورژوازی […]

مسئلۀ جنگ و صلح – دکتر منوچهر آشتیانی بازنشرِ فایل صوتی سخنرانی دکتر منوچهر آشتیانی تاریخ ۳۰ مهر ۹۶ با موضوع «مسئلۀ جنگ و صلح»   همراه با گفتگوی «حسین شهرستانی و مصطفی نصیری» در بابِ «جنگ در فرهنگ و خرد ایرانی» دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران     این سخنرانی را از اینجا گوش […]

  ناکام موفق/ احمد فردید و فلسفه در گفت‌وگو با منوچهر آشتیانی   فردید برنامه وسیع و عمیقی داشت مبنی بر اینکه فلسفه در ایران باید از بنیاد دگرگون شود. او چیزی شبیه سهروردی می‌گفت. سخنش در فرم تفکر ایرانشهری بود. یعنی می‌گفت ایرانشهر جدیدی باید ساخته شود و فلسفه جدیدی ایجاد شود. تاکید داشت […]