Tag: دین و اسطوره

دین و اسطوره: بررسی نظریۀ ارنست کاسیرر دربارۀ اسطوره حسن جعفری در فلسفه نوکانتی ارنست کاسیرر تلاش برجسته ای را در دوران جدید، برای طراحی فلسفۀ اسطوره شناسی به عنوان جزء مکمل فلسفۀ دین می یابیم. روشن ترین و جدیدترین تلقی او از اسطوره در جلد دوم فلسفه صور نمادین مطرح شده است. بر این […]