Tag: دیونیزوس

اسطوره “دیونیزوس” ایزد هنر نمایش دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی دیونیزوس کیست؟ “دیونیزوس” به معنای باز زاییده شده نام دیگری نیز دارد: باکوس. او زاده ی شاه ایزدان زئوس است و شاهزاده ای از شهر تب به ته بیز. او ایزدی است که پدر و مادر او هردوان ایزد نیستند به همین دلیل با اشاره به […]