Tag: رسمیت یافتن گفتگو

اندیشه بدون گفتگو امکانپذیر نیست. مصاحبه با دکتر ناصر فکوهی – فرهیختگان   ناصر فکوهی در گفت و گو با فرهیختگان گفت: اندیشیدن و اندیشه و به‌ویژه خلاقیت در اندیشه، بدون گفت‌وگو امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، روشن است که پیامد نبود یا کمبود گفت‌وگو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کمبود یا نبود رشد فکری و […]