Tag: رضا امینی

گرِمس معناهای گریزان بررسی و نقد کتاب نقصان معنا رضا امینی در این مقاله، نقصان معنا، نوشته گرمس، که حمیدرضا شعیری آن را به فارسی ترجمه کرده، معرفی و نقد و بررسی شده است. این کتاب با «سخن مترجم» آغاز شده است که هم نقش مهمی در معرفی گرمس و تحولات دیدگاه های او دارد، […]