Tag: رقیه آلبانی

نشانه شناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس علی صفایی رقیه آلبانی شاعران عارف برای بیان مفاهیم عمیق عرفانی و عاطفی خود ناگزیر با بالابردن ظرفیت زمانی به هنجارشکنی و استفاده از نماد روی می آورند که نماد حیوانی از جمله آن است. در این پژوهش نشانه شناسی نماد حیوانی باز در عملیات شمس بررسی […]