Tag: رقیه کبیری

    آنتیگون، تراژدی و کاتارسیس رقیه کبیری     تراژدی بخشی از زندگی انسان است. اما تراژدی کلاسیک که قرن‌هاست روی صحنه‌های تئاتر به نمایش در‌می‌آید، بخشی از کنش طبقه‌ی اشراف و طبقه‌ی حاکم است و انسان عادی با روزمرگی‌هایش در آن جایی ندارد. آنتیگونی که سوفوکلس ۴۰۰ سال قبل از میلاد، همزمان با اوج […]